Blog

Jak można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS?

Lipiec 14, 2023

Nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mają prawo do korzystania z turnusów rehabilitacyjnych finansowanych przez ZUS. To nie tylko doskonała forma prewencji i profilaktyki, ale również sposób na rehabilitację leczniczą bez konieczności ponoszenia kosztów z własnej kieszeni. Dowiedz się, jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS i jakie są dostępne opcje, np. turnusy sanatoryjne NFZ w Krynicy Zdroju.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Prawo do skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych przysługuje przede wszystkim osobom ubezpieczonym w ZUS, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Oznacza to, że osoby te muszą mieć już wystawioną diagnozę choroby, na podstawie której lekarz orzecznik ZUS oceni stopień ich niezdolności do pracy. Należy jednak pamiętać, że turnus rehabilitacyjny może być także skierowany przez lekarza medycyny pracy, jeśli stwierdzi on potrzebę takiej rehabilitacji w celu zapobiegania utracie zdolności do pracy przez pacjenta.

Kolejną grupą uprawnionych do korzystania z turnusów rehabilitacyjnych są osoby, które otrzymują rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę inwalidzką. Warto też zaznaczyć, że rehabilitacja lecznicza stanowi często składową urlopu zdrowotnego, a więc nie trzeba korzystać z niej wyłącznie na własną rękę.

Jak uzyskać skierowanie na turnus rehabilitacyjny?

Aby uzyskać skierowanie na turnus rehabilitacyjny leczniczy, należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub lekarza medycyny pracy. Lekarz ten wystawia odpowiednie zaświadczenie, które jest podstawą do ubiegania się o skierowanie na turnus w ZUS. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim w najbliższym oddziale ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku przez orzecznika ZUS, jeśli orzeczenie jest pozytywne, pacjent otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Co oferują turnusy sanatoryjne NFZ w Krynicy Zdroju?

Turnusy sanatoryjne NFZ w Krynicy Zdroju to propozycja dla osób, które chcą przeprowadzić swoją rehabilitację leczniczą w malowniczych okolicach Beskidu Sądeckiego. W ramach turnusów pacjenci mają dostęp do różnego rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych oraz możliwość korzystania z bogatej oferty kuracyjnej, takiej jak inhalacje, kąpiele solankowe czy masaże.

Wróć